Сплав Круг на Сави, Мачванска Митровица

децембра месеца, 2006.лета Господњег